ÚvodDružinaOrganizace činnosti ŠD

Organizace činnosti ŠD

Provozní doba 

  • 06:15 – 17:00 (pátek 16:30 hod)

  • 06:15 – 07:25 příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti 

  • 07:30 – 07:40 úklid herny, odchod dětí do šaten

  • 11:25 – 13:30 osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry

  • 13:30 – 15:00 výchovně vzdělávací činnosti (plnění ŠVP ŠD)

  • 15:00 – 17:00 individuální hry, vypracování zadaných školních úloh (pouze s písemným svolením zákonných zástupců)

  • od 15:30 omezené slučování oddělení, doporučujeme co nejdřívější odchod dětí ze ŠD

Provoz o prázdninách

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 zájemců z řad zákonných zástupců o umístění dítěte. Zákonní zástupci své dítě přihlašují sami, závazně a písemně.

Školní družina pobyt v tyto dny nenabízí. Stejné podmínky pro zajištění provozu ŠD platí i v době ředitelského volna nebo mimořádného volna, s případným omezením provozu podle pokynů hygienika.

Změny

  • Schválené navýšení kapacity ŠD je na počet 260.

  • Ve školním roce 2020/21 otevíráme 9 oddělení ŠD, umístíme všechny zájemce o školní družinu od 1. do 3. ročníku.

  • V červnu 2020 byla uvolněna herna ŠD v pavilonu A potřebám Obchodní akademie, oddělení bylo přemístěno na pavilon B spolu s dvěma novými odděleními. Některá oddělení jsou přečíslována.

Související články

Družina
x